SK | EN
Ide o vysokokvalitnú reproduktorovú sústavu, ktorá poskytuje plnorozsahovú reprodukciu hudby. Sústava umožňuje dosiahnuť veľmi vernú reprodukciu aj v najnižšej oktáve a umožňuje neskreslenú...
> viac <
Abalone je vysokokvalitná reproduktorové sústavy určená do stredne veľkých priestorov. Pri jeho vývoji sme dosiahli nekompromisnú zvukovú kvalitu za dodržania primeranej veľkosti. Uvedenú...
> viac <
Anchore sa vyznačuje tvarovo netypickým dizajnom. Reproduktorová sústava je určená do stredne veľkých priestorov. Pri jej vývoji sme dosiahli vynikajúcu zvukovú kvalitu za dodržania primeranej...
> viac <
KONTAKT